Page Title

Children's Folklore Program 2016

13064559_1702598850021512_5503769235019194900_o
13064559_1702598850021512_5503769235019194900_o
press to zoom
13248595_1702598356688228_1687772656962777871_o
13248595_1702598356688228_1687772656962777871_o
press to zoom
13246393_1702598920021505_4256885310194416004_o
13246393_1702598920021505_4256885310194416004_o
press to zoom
13244088_1702598353354895_1056386456781647024_o
13244088_1702598353354895_1056386456781647024_o
press to zoom
13244226_1702598443354886_6669972310094946612_o
13244226_1702598443354886_6669972310094946612_o
press to zoom
13243796_1702598360021561_2861990678428087967_o
13243796_1702598360021561_2861990678428087967_o
press to zoom
13244255_1702598453354885_4937618239335131999_o
13244255_1702598453354885_4937618239335131999_o
press to zoom
13248612_1702598680021529_5930790570683167827_o (1)
13248612_1702598680021529_5930790570683167827_o (1)
press to zoom
13247908_1702598633354867_8154577627423482461_o
13247908_1702598633354867_8154577627423482461_o
press to zoom

3. ročník Prehliadky slovenského folklóru v New Yorku

Nezisková organizácia Slovensko -  Americké Kultúrne Stredisko (ďalej S-AKS) so sídlom v New Yorku zorganizovala už tretíkrát  Prehliadku slovenského folklóru v podaní detí a mládeže so slovenskými koreňmi žijúcimi v New Yorku, New Jersey a Connecticut. Rôznorodosť programu a stále narastajúci počet záujemcov o slovenský folklór, svedčí o úspešnom uchovávaní našej kultúry aj za oceánom.

S myšlienkou organizovania folklórneho podujatia s podporou rozvoja a udržiavania slovenského jazyka a tradícií prišla pani Zuzana Krčmár. Po prvom úspešnom ročníku a prejavenom záujme zo strany slovenských komunít žijúcich v tristate area (New York, New Jersey a Connecticut) sa organizácia rozhodla pokračovať v tejto novovzniknutej tradícii a podporovať slovenské deti a mládež aj naďalej. Na príprave podujatia sa podieľa tím dobrovoľníkov pozostávajúcich z aktívnych členov S-AKS.


Tohtoročná prehliadka sa uskutočnila 15. mája v priestoroch Kostola sv. Jána Nepomuckého v New Yorku. Po druhýkrát ju otvorila pani Zuzana Maziarz. Slovo odovzdala predsedníčke organizácie, slečne Sabine Sabados, ktorá privítala hostí, prítomných divákov i účinkujúcih. Pozvanie prijali významné osobnosti slovenského života v tristate area, medzi ktorých neodmysliteľne patrí pani generálna konzulka SR v New Yorku Jana Trnovcová, konzulka Monika Koisova, duch. otec Richard Baker a duch. otec Štefan Chanas (obaja pôsobiaci v kostole, kde sa podujatie odohrávalo) a duch. otec Martin Kertys. Všetci sa ujali mikrofónu a prihovorili sa publiku.


V pestrom programe sa predstavil mladý operný spevák, ktorého starí rodičia pochádzajú zo Slovenka. Andrew Pulver zaspieval dve zľudovelé piesne od známeho slovenského skladateľa Mikuláša Schneidra-Trnavského. Tento náš talent má za sebou mnoho úspešne zvládnutých významných rol v operách ako je Metropolitan Opera v New Yorku, Washington National Opera a Glimmerglass Opera.


V programe sa ďalej predstavili tzv. slovenské víkendové školy a folklórne súbory, aj pravá slovenská cimbalová hudba. Už spomínané školy zastupovalo Slovenské centrum detí Lipka z Linden, New Jersey. Pod vedením pani Slávky Forgac a pani Aleny Stevens, žiaci nacvičili dva tance na hudbu populárnej slovenskej speváčky Kristíny. Slovenská škola Domovinka z Clifton, New Jersey sa predstavila s folklórnym pásmom. Najmladší tanečníci a speváci predviedli svoju šikovnosť nielen ako pastieri husí, ale aj palicovým tancom a chorovodami. Choreografiu pripravila pani Jana Joldzic, na akordeóne doprevádzal pán Dušan Ďurkoš a na husle hrala  žiačka Viktória Holubecky. Česká a slovenská škola z Astorie, NY bola v zastúpení dvoch folklórnych telies, a to detským speváckym zborom Hlas a detským folklórnym súborom Limboráčik. Repertoár zboru pozostáva predovšetkým zo slovenských ľudových piesní. Na príprave programu sa podieľala p. Andrea Valčuha, p. Monika Kovalčíková a p. Janette Parvakis. Žiaci zo súboru Limboráčik predviedli svoj talent v nových tanečných choreografiách: Malé hušare a Gorale. 

Súbor vedie pani Dana Podžuban spolu s pánom Romanom Lewkoviczom. Slovenská škola pôsobiaca pri hosťujúcom Kostole sv. Jána Nepomuckého sa predstavila výberom slovenských detských piesní za hudobného doprovodu huslí a keyboardu. Pani učiteľka Renáta Bukovičová a pani učiteľka Jana Biliková pripravili so svojimi žiakmi prekvapenie pre prítomné mamičky v podobe básní a kvetov.


S cieľom reprezentovať slovenské tanečné a hudobné umenie bol založený v New Yorku v roku 1966 folklórny súbor New York City Folk Dancers. Dnes tento súbor poznáme pod názvom Limbora. Po kratšej prestávke, pod vedením pána Stana Novotného sa jeho nový členovia aktívne podieľajú na uchovávaní a prezentovaní ľudových tancov a piesní. Do svojho programu zaradili rezké tance a piesne zo šarišského kraja a navodili tak veselú atmosféru. Publikum ocenilo ich výkon neutíchajúcim potleskom.


Za vynikajúce výkony, ktoré podali hudobníci z ľudovej hudby Pajtáši z New Yorku počas celej prehliadky patrí veľká vďaka. Navodili tú pravú ľudovú atmosféru, nielen keď doprevádzali zbor Hlas a súbor Limbora, ale aj keď zahrali do tanca. Vážené publikum si malo možnosť aj zatancovať a zaspievať spolu so skvelými muzikantami (pristáš, kontrabas – Branislav Briňarský, cimbal – Maroš Kočerha, kontraviola – Štefan Valčuha, husle – Andrea Valčuha).


Špeciálnym hosťom programu a prekvapením pre publikum bol operný spevák Igor Kucer. S jeho skupinou Emotion Band pricestoval zo Slovenska na turné po americkom kontinente a poctil aj toto podujatie svojim vystúpením. Igor Kucer zaspieval vo svojom prevedení, výber rusínskych piesní, ktoré kedysi s obľubou spievala pani Julia Warhola, mama známeho umelca Andyho Warhola. Týmto folklórno-umeleckým zážitokom sa program ukončil.


Tak, ako si my za oceánom pamätáme, tak s našim milovaným Slovenskom sa spája krásna krajina, ľúbozvučná reč, rytmické tance a piesne, pestrý ľudový odev, aj tradičné pokrmy. To všetko si mohli účastníci podujatia vychutnať plným priehrštím až do neskorej popoludňajšej hodiny.  


Tento prejav úcty a lásky k folklóru i tradíciám si uchovávame aj vďaka sponzorom a obetavej práci ľudí, ktorí pri organizačnej príprave, či nácviku detí vkladajú do celého procesu kúsok zo seba. Podporou takéhoto podujatia si S-AKS plní svoje poslanie a rozširuje krásu a rôznorodosť našej kultúry aj za hranice slovenskej komunity.  

Sponzori: Slovensko-Americké Kultúrne Stredisko; Úrad Slovákov žijúcich v zahraničí; Slovak-Czech Varieties, NY; Sound’s associates – Richard Fitzgerald Yonkers, NY.

Promotional Flyers: click to enlarge