Children's Folklore Program 2015

23_.jpg
23_.jpg
press to zoom
25.jpg
25.jpg
press to zoom
4_.jpg
4_.jpg
press to zoom
27.jpg
27.jpg
press to zoom
42.jpg
42.jpg
press to zoom
37.jpg
37.jpg
press to zoom
41.jpg
41.jpg
press to zoom
39.jpg
39.jpg
press to zoom
38.jpg
38.jpg
press to zoom

2. ročník Prehliadky slovenského folklóru

Nezisková organizácia Slovensko - Americké Kultúrne Stredisko (ďalej S-AKS) so sídlom v New Yorku zorganizovala v tretie májové popoludnie Prehliadku slovenského folklóru v podaní detí a mládeže so slovenskými koreňmi. Na podujatí sa zúčastnilo sto účinkujúcich, čo svedčí o aktívnom uchovávaní našej kultúry aj za oceánom.

 

Podujatie sa usporiadalo v hale Kostola sv. Jána Nepomuckého v NYC, otvorila ho hlavná organizátorka programu  Zuzana Maziarz z Hillsborough, N.J.. Duchovný otec Štefan Chanas prihovoril hosťom aj účinkujúcim. Sabina Sabados – predsedníčka S-AKS krátkym príhovorom predstavila činnosť kultúrneho strediska. Zuzana Andreánska, v mene Generálnej konzulky SR v NY Jany Trnovcovej, privítala prítomných hostí a poďakovala učiteľom aj účinkujúcim za vynaložené úsilie.

 

Prvým účinkujúcim bol Andrew Pulver, dvanásťročný operný spevák slovenského pôvodu. Zaspieval najobľúbenejšiu pieseň svojej starej mamy: Keby som bol vtáčkom od Mikuláša Schneidera - Trnavského. Sasha Santiago predstavil tvorbu Petra Breinera, Slováka žijúceho v NY. Peter Breiner skomponoval orchestrálnu suitu, ktorá vychádza zo slovenských folklórnych piesní. Premiéra jeho “Slovenských tancov” bude vo februári budúceho roka v Slovenskom národnom divadle v Bratislave.

 

Program pokračoval rytmickým cigánskym tancom v podaní súboru Limboráčik z Českej a slovenskej školy z NY. Pod vedením Martiny Finkovej, Dany Podžuban a Romana Lewkovicza sa žiaci neskôr predviedli aj Čardášom, tanečným pásmom Vandrovali hudci a Prekáračkami. Detský folklórny súbor Slnovrátok z Hillsborough, NJ vystúpil s tradičnými chorovodami s názvom Nesieme Vám nové leto. Spevom a tancom privítali prichádzajúce letné obdobie (hudobný doprovod a hlasová výučba: Mária Daňková, choreografia: Zuzana Maziarz). Srdce publika si získali aj deti zo Slovenskej komunity v Trenton, pôsobiacej pri Kostole sv. Michala v NJ. Dve spevácko-tanečné čísla nacvičili pod vedením Dagmar Sabovej, Sylvie Warywodovej a Gabiky Porubskej. Domáca Slovenská škola pri Kostole sv. Jána Nepomuckého zaspievala najmilšie slovenské piesne, ktoré nacvičili spolu so svojimi učiteľkami: Renátou Bukovičovou a Zuzanou Zemanovou.

O spestrenie programu sa postaralo aj Slovenské centrum detí Lipka pri Kostole sv. Rodiny v Linden, NJ.

Pani učiteľka Marianna Fečová, p. uč. Ingrid Mažariková a p. uč. Jarmila Hrehová nacvičili scénku O dvanástich mesiačikoch. Výberom detských hier z pokladnice ľudovej slovesnosti si škola Domovinka pripravila pestré vystúpenie obohatené o hru na husle v podaní žiačky Viktórie Holubecky. Domovinka bola založená pri Kostole sv. Cyrila a Metoda v Clifton, NJ. Na príprave programu sa podieľali: p. Martina Szotaková, p. Erika Klepancová a p. Vlado Horanica. Širokým výberom piesní z ľudovej a slov. populárnej hudby sa môže pochváliť detský spevácky zbor Hlas. Bol založený pri Českej a slovenskej škole v NY a pracuje pod taktovkou pani Andrey Valčuhovej a pani Janette Parvakis. Zaspievali vybrané piesne zo svojho repertoára za hudobného doprovodu ľudovej hudby Pajtáši z NY.

 

Na záver účinkujúce deti spojili svoje hlasy a zaspievali spoločne ľudovú pieseň “Kopala studienku” za doprovodu Márie Daňkovej a Radoslava Lesaya. Tým si pripomenuli, že práve melódia tejto piesne slúžila ako základ pre vznik slovenskej štátnej hymny.

 

Publikum oceňovalo výkony detí veľkým potleskom. V hale kostola vládla veselá nálada vďaka pestrému programu, úžasnej podpore v hľadisku aj ľudovej hudbe Pajtáši. Výberom zo slovenských jedál si hostia mohli vychutnať pravú slovenskú atmosféru počas celého popoludnia.

Tento prejav úcty a lásky k folklóru i tradíciám si uchovávame aj vďaka obetavej práci ľudí, ktorí pri organizačnej príprave, či nácviku detí vkladajú do celého procesu kúsok zo seba, aby potešili ostatných. Podporou takéhoto podujatia si S-AKS plní svoje poslanie a rozširuje krásu a rôznorodosť našej kultúry aj za hranice slovenskej komunity.

We're on the radio! Check out RTV's podcast about our recent Children's Folklore Program:

Prehliadka Slovenskeho Folkloru v New Yorku - rtv
00:0000:00